Διαλέξεις 2001
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Τα προσφυγικά της Νίκαιας" Ιγήπαση Μαρία, Καρτέρη Ραλλού, Μαυρόπουλου Φίλιππα

"Τα προσφυγικά της Νίκαιας" Ιγήπαση Μαρία, Καρτέρη Ραλλού, Μαυρόπουλου Φίλιππα

Αρχιτεκτονική, κατασκευαστική και μορφολογική ανάλυση των προσφυγικών κτισμάτων της περιοχής της Νίκαιας.