Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ο αναγνώστης της διαδοχικής εικόνας, Κόμικς" Σπανουδάκη Χρυσή

"Ο αναγνώστης της διαδοχικής εικόνας, Κόμικς" Σπανουδάκη Χρυσή

Το κείμενο ερμηνεύει τους κώδικες που χειρίζονται τα κόμικς ώστε να επικοινωνήσουν μέσω της εικόνας τους. Αναλύει και αιτιολογεί τις βασικές τεχνικές, τα μέσα και τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούν κατά την εικονοπλασία, ώστε να εκφραστούν και να αποδώσουν το μήνυμά τους στο θεατή. Παρουσιάζεται η χρήση του χρόνου ως χώρο (στη διαδοχή των καρέ, μέσα σ'αυτά, στη σελίδα και στο σύνολο της αφήγησης), ο καθορισμός περιοχών και σημείων σε κάθε καρέ, ώστε να χαρακτηριστούν ή να προκαλέσουν την προσοχή του αναγνώστη, το σχήμα του καρέ, το είδος της σκόπευσης, το χρώμα, το είδος γραμμής, ο φωτισμός και η παραμόρφωσης στις μορφές ως εργαλεία συμβολισμού και μέσα αντίληψης της κατάστασης που εικονίζεται, καθώς και η επιρροή της λειτουργίας της όρασης η οποία θέτει αναγκαία τη χρήση των προηγούμενων μέσων ώστε να αντιληφθεί ο θεατής σαφέστερα την εικόνα των κόμικς η οποία υπόκειται σε γρήγορη θέαση.