Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το χρώμα στο κτισμένο περιβάλλον" Λάζαρη Ιωάννα

"Το χρώμα στο κτισμένο περιβάλλον" Λάζαρη Ιωάννα

Κάποια γενικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων και των υλικών. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή κυρίως στον τελευταίο αιώνα και την παράδοση. Αναλυτικά οι κατηγορίες κτιρίων και χρώματα - υλικά σ'αυτά. Ακόμα κάποιες σκέψεις πάνω σε εφαρμογές του χρώματος.