Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Χωρική οργάνωση μιας μειονοτικής κοινότητας: το παράδειγμα της γειτονιάς Σκούταρι στην Κωνσταντινούπολη" Καλλιόπη Δήμου

"Χωρική οργάνωση μιας μειονοτικής κοινότητας: το παράδειγμα της γειτονιάς Σκούταρι στην Κωνσταντινούπολη" Καλλιόπη Δήμου

Η Κων/πολη είναι κατ'εξοχήν πόλη στην οποία ευδοκίμησαν οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Η ελληνική ήταν η μεγαλύτερη και αποτελούνταν από μικρότερες κοινότητες. Μία από αυτές είναι και αυτή στο Σκουτάρι, ο Yenimahalle. Για την περιγραφή της κοινότητας αυτής βασιστήκαμε κυρίως σε προσωπικές μαρτυρίες παλιών κατοίκων και πολύ λίγο σε βιβλιογραφία. Η ιστορία της Ρωμαϊκής κοινότητας της Κων/πολης και της γειτονιάς που μελετάμε, είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του σύγχρονου τούρκικου κράτους. Ημερομηνίες σταθμοί για την περίοδο που εξετάζουμε: 1922-23, 1927, 1941-42, 1955, 1964, 1974. Η ευρύτερη περιοχή του Σκουταριού είναι περιοχή ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας για τους μουσουλμάνους. Μέσα σ'αυτήν την ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε η ρωμαϊκή κοινότητα, στο λόφο του Προφ. Ηλία. Συνορεύει με την Αρμένικη γειτονιά και με μια μικρή καθολική κοινότητα. Οι κατοικίες αναπτύσονται γύρω από τον πυρήνα που δημιουργούν τα κτίρια των σχολείων, της εκκλησίας και του συλλόγου. Δίπλα ακριβώς στη γειτονιά βρίσκονται και τα μνήματα. Η ανάλυση της χωρικής οργάνωσης περιέχει και κοινωνιολογικές προεκτάσεις, όπως και η ύπαρξη του πυρήνα των τριών κτιρίων που προαναφέρθηκαν. Τα θέματα που αναπτύσονται αναλυτικότερα: εκκλησία, εκπαίδευση, σύλλογος, φιλόπτωχος αδελφότητα, καθημερινή ζωή και σχέσεις με άλλους πληθυσμούς.