Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Παγκόσμια ανάπτυξη και ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας" Καρρά Σαμάνθα-Ευθυμία

"Παγκόσμια ανάπτυξη και ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας" Καρρά Σαμάνθα-Ευθυμία

Η εργασία πραγματεύεται το μοντέλο παγκόσμιας ανάπτυξης που κυριαρχεί σήμερα και τις επιπτώσεις του στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη. Αναλύεται συνοπτικά η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και αναδεικνύεται η επίδρασή της στην ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες μορφές της ανατροπής αυτής, καθώς και η υπάρχουσα αντιμετώπιση του προβλήματος από τις πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη. Παρουσιάζεται η προβληματική των οικολογικών κινημάτων για νέες μορφές ανάπτυξης. Τέλος, κατονομάζονται τα προβλήματα που προκύπτουν στα σύγχρονα αστικά κέντρα μέσα από μία επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.