Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Μορφολογία της κοινής παρουσίας και επικοινωνίας σε δημόσια πολιτιστικά κτίρια: το Royal Festival Hall & το Royal National Theatre του Λονδίνου" Μαρία Δόξα

"Μορφολογία της κοινής παρουσίας και επικοινωνίας σε δημόσια πολιτιστικά κτίρια: το Royal Festival Hall & το Royal National Theatre του Λονδίνου" Μαρία Δόξα

Τα δύο πολιτιστικά κέντρα του Λονδίνου αναλύονται μέσα από αρχιτεκτονική κριτική και ιστοριογραφία και μέσω λεπτομερών αναλύσεων των χωρικών ιδιοτήτων (και ειδικότερα της οπτικής και προσβασιμότητας) και των μορφών συνεύρεσης επισκεπτών στους δημόσιους χώρους (Foyers). Η ανάλυση δείχνει καθαρά τόσο τη σχέση μεταξύ διάρθρωσης του χώρου και μορφών κοινής παρουσίας επισκεπτών και επομένως τον ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση της κοινωνικο-πολιτισμικής εμπειρίας, όσο και ότι στο κάθε κτίριο η κοινή παρουσία και η συλλογική εμπειρία παίρνουν διαμετρικά αντίθετες μορφές εκφραζόμενες μέσα από την αρχιτεκτονική με συνέπεια. Ενώ το Festival Hall δίνει την εντύπωση της ομαδικότητας, της συνεύρεσης και της άτυπης χρήσης του χώρου, το National Theatre παραπέμπει, μέσω θεάσεων, στην ιδέα του θεάτρου ως θεσμό και στην έμμεση οπτική επικοινωνία.