Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Unite d' Habitation: από τη θεωρία στην πράξη" Ιωσήφ Καριανάκης

"Unite d' Habitation: από τη θεωρία στην πράξη" Ιωσήφ Καριανάκης

Στη διάλεξη αυτή για την Unite, προσπαθούμε να διακρίνουμε και να διατρέξουμε το ίχνος της πορείας της από τις πρώτες ιδέες του δημιουργού της ως το τελικό, κτισμένο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο είναι κατά το δυνατόν βαθύτερη γνωριμία με το κτίριο, την πορεία εξέλιξής του, και τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος από τον τελικό σχεδιασμό, καθώς και τα πιθανά αίτια αυτής της διαφοράς. Δεν αρκούμαστε στην εικονογραφική περιγραφή του κτιρίου, αλλά θα επιχειρήσουμε μία κριτική παρουσίασή του, με γνώμονα την εκπλήρωση ή μη των αρχικών προθέσεων του Le Corbusier και την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την τελική πράξη...Ξεκινάμε την έρευνα από τις επιρροές του αρχιτέκτονα και κάθε είδους παραστάσεις που επηρέασαν την θεωρητική του πορεία. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή των θεωρητικών του αξιώσεων, σε συνάρτηση πάντα με το μοντέλο της πολυκατοικίας. Περιγράφεται εξειδικευμένα ο οραματισμός της πολυκατοικίας και γίνεται η αντιπαράθεσή του με το τελικό κτισμένο αποτέλεσμα. Επισημαίνονται οι διαφορές και γίνεται προσπάθεια να αιτιολογηθούν. Τελικά, έχοντας διατρέξει την πορεία του κτιρίου, γίνεται μια αποτίμησή του με προσωπικά κριτήρια, τονίζεται δηλαδή η αξεπέραστη ποιότητά του και η συνεισφορά του στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.