Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Θέατρο: ο χώρος των μεταμορφώσεων" Βασιλική Παπαπανούση

"Θέατρο: ο χώρος των μεταμορφώσεων" Βασιλική Παπαπανούση

Στην παρούσα διάλεξη επιχειρείται η ανάγνωση της ταυτότητας και της ποιότητας των στοιχείων εκείνων που συντελούν στις μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου. Η εργασία έχει δύο διαστάσεις: η μία αφορά τη μεταμόρφωση του χώρου του έργου, όταν αυτό αλλάζει τόπο. Η δεύτερη διάσταση του θέματος είναι, οι αλλαγές που υφίσταται ο ίδιος θεατρικός χώρος, όταν σε αυτόν παίζονται διαφορετικά έργα. Η προσέγγιση αυτού του θέματος έγινε μέσα από τη μελέτη, ανάλυση και σύγκριση συγκεκριμένων παραστάσεων. Μετά από την εφαρμογή των περιορισμών που τέθηκαν επιλέγησαν το "Καπέλο από Ψάθα Ιταλίας" του Eugene Labiche που παρουσιάστηκε το 1988 στη Νέα Σκηνή και το 1998 στον Τεχνοχώρο, και οι "Βρυκόλακες" του Henrik Ibsen σε δύο πολύ διαφορετικές παραστάσεις στη Νέα Σκηνή, το 1988 και το 1997. Η μελέτη και η σύγκριση των ειδοποιών τους στοιχείων απάντησε στους προβληματισμούς που τέθηκαν και κατέληξε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη δημιουργία χώρου στο θέατρο.