Διαλέξεις 2001
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Κοινωνική κατοικία στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα" Β. Δωρή, Ι. Παπουτσάκης, Μ. Χριστοδούλου

"Κοινωνική κατοικία στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα" Β. Δωρή, Ι. Παπουτσάκης, Μ. Χριστοδούλου

Αφορά την εξέλιξη της λαϊκής - κοινωνικής κατοικίας στον 20ο αιώνα.