Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Το "εφικτόν" της διατήρησης (τα προγράμματα δράσης, οι συνθήκες εφαρμογής και το αποτέλεσμα) και το παράδειγμα της Κοζάνης (η πόλη που είχε την...ατυχία να αναπτυχθεί)" Σκόρδας Στυλιανός

"Το "εφικτόν" της διατήρησης (τα προγράμματα δράσης, οι συνθήκες εφαρμογής και το αποτέλεσμα) και το παράδειγμα της Κοζάνης (η πόλη που είχε την...ατυχία να αναπτυχθεί)" Σκόρδας Στυλιανός

Περιγραφή και κριτική του ισχύοντος ελληνικού νόμικού πλαισίου προστασίας των παραδοσιακών κτιρίων (διατηρητέων). Παρουσίαση της πόλης της Κοζάνης, ως παράδειγμα.