Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Αρχιτεκτονική με "θέμα" Σοφία Λαζάρου, Χριστίνα Παναγιώτου

"Αρχιτεκτονική με "θέμα" Σοφία Λαζάρου, Χριστίνα Παναγιώτου

Ο ρόλος του "θέματος" στην αρχιτεκτονική, ανάλυση και κριτική σε συγκεκριμένα κτίρια (Piano, Calatrava, Moore κ.λ.π.). Βασικό παράδειγμα η Disneyland.