Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η συγχώνευση του δυνητικού & του φυσικού χώρου" Ατρόπουλος Σάββας, Παπαδημάτος Παναγιώτης

"Η συγχώνευση του δυνητικού & του φυσικού χώρου" Ατρόπουλος Σάββας, Παπαδημάτος Παναγιώτης

Διερεύνηση των χωρικών ποιοτήτων του κυβερνοχώρου σε σχέση με τον φυσικό χώρο. Προσδιορισμός της επιρροής του κυβερνοχώρου στονφυσικό χώρο όπως και το αντίστροφο. Προεκτάσεις αυτών των χαρακτηριστικών στην αρχιτεκτονική και την πόλη.