Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Λειτουργία και σχεδιασμός: η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέτρο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού" Αλεξάνδρα Γιαλούρη

"Λειτουργία και σχεδιασμός: η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέτρο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού" Αλεξάνδρα Γιαλούρη

Η διάλεξη διερευνά την έννοια της λειτουργίας νοούμενη ως ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο. Με αυτή την έννοια η λειτουργία αποκτά δύο συνιστώσες: μία άμεσα χρηστική και μία φαντασιακή. Στόχος είναι να προσεγγιστεί το νόημα της λειτουργίας του χώρου. Η ανάλυση ξεκινά με την έννοια της λειτουργίας στο μοντέρνο κίνημα. Γίνεται λόγος για τον εξισωτικό ρόλο που είχε η έννοια αυτή την περίοδο και για τα ερωτήματα που έθεσαν οι αρχιτέκτονες της εποχής για την κατοίκηση και το ρόλο της αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια επαναπροσδιορίζεται η έννοια θέτοντας σε αλληλεπίδραση την έννοια της δραστηριότητας με την έννοια του συμβάντος, την απρόβλεπτη πράξη στο χώρο. Το δίπολο της δραστηριότητας και του συμβάντος χρησιμοποιείται για να περι-γράψει τα όρια και τη σχέση των δύο καταστάσεων, καθώς και τη συμμετοχή τους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Επιλεγμένα έργα των Α. Κωνσταντινίδη και Τ. Ζενέτου στέκονται τέλος ενδεικτικά της χωρικής έκφρασης της έννοιας της λειτουργίας, όπως αυτή προσεγγίστηκε μέσα από το δίπολο εννοιών.