Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η θερινή θερμική συμπεριφορά της κατοικίας στη Λευκωσία" Δορκοφίκη Κλημεντία, Κυπριανού Μαρία

"Η θερινή θερμική συμπεριφορά της κατοικίας στη Λευκωσία" Δορκοφίκη Κλημεντία, Κυπριανού Μαρία

Η μελέτη στηρίζεται σε μετρήσεις που έγιναν κατά την θερινή περίοδο σε κατοικίες της Λευκωσίας, προκειμένου να μελετηθεί η θερμική συμπεριφορά τους λαμβάνοντας υπόψην τόσο τον τρόπο δομής τους,όσο και τον τρόπο χρήσης τους από τους ενοίκους.