Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η παλιά πόλη της Ξάνθης: αξιόλογος παραδοσιακός οικισμός" Αικατερίνη Πασάλη

"Η παλιά πόλη της Ξάνθης: αξιόλογος παραδοσιακός οικισμός" Αικατερίνη Πασάλη

Η παλιά πόλη της Ξάνθης, αξιόλογος παραδοσιακός οικισμός, χαρακτηριστικά της Μακεδονικής αρχιτεκτονικής, έρευνα παραδοσιακών κτιρίων με συγκέντρωση σε ένα Μακεδονικό αρχοντικό.