Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Περιβάλλοντα δημιουργικής εργασίας" Βασίλης Πουτέτσης, Γεωργία Χρυσαφάκη

"Περιβάλλοντα δημιουργικής εργασίας" Βασίλης Πουτέτσης, Γεωργία Χρυσαφάκη

Γίνεται μια προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η σχέση ανάμεσα στην οργάνωση του χώρου, την οργάνωση της εργασίας και την ταυτότητα των επιχειρήσεων ως κοινωνικών ομάδων. Σημαντικός πρωταγωνιστής αυτής της σχέσης ο άνθρωπος και οι κοινωνικές του σχέσεις μέσα στο χώρο της εργασίας.