Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Bit... η νέα δομική μονάδα: επαυξημένη φυσική πραγματικότητα νέα αρχιτεκτονική υβριδικότητα" Βλαχόπουλος Αλέξανδρος, Φορούλη Κατερίνα, Καπλάνη Ελένη

"Bit... η νέα δομική μονάδα: επαυξημένη φυσική πραγματικότητα νέα αρχιτεκτονική υβριδικότητα" Βλαχόπουλος Αλέξανδρος, Φορούλη Κατερίνα, Καπλάνη Ελένη

Πραγματεύεται στη σύζευξη φυσικών και εικονικού χώρου στα πλαίσια της επαυξημένης, εμπλουτισμένης πραγματικότητας. Αρχιτεκτονικό προϊόν που προκύπτει μετά από ανάλυση ιδιοτήτων των επιμέρους χώρων, καθώς και ποιος είναι ο νέος ρόλος του αρχιτέκτονα.