Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Χρήση τεχνολογικών μέσων ως εργαλεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού" Ράπτης Παναγιώτης

"Χρήση τεχνολογικών μέσων ως εργαλεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού" Ράπτης Παναγιώτης

Χρήση υπάρχουσας προηγμένης τεχνολογίας και ανάπτυξη προωθημένων ηλεκτρονικών βοηθημάτων με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση στους τομείς συλλογής / καταχώρησης / επεξεργασίας πληροφορίας. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας. Διαλεκτική.