Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η αρχιτεκτονική παράδοση των λουτρικών κτιρίων (18ος αι. - αρχές 20ου): Ευρώπη και Ελλάδα" Ελένη Λαγγουράνη

"Η αρχιτεκτονική παράδοση των λουτρικών κτιρίων (18ος αι. - αρχές 20ου): Ευρώπη και Ελλάδα" Ελένη Λαγγουράνη

Η εξέλιξη των λουτρικών κτιρίων - τυπολογική και μορφολογική - από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, με έμφαση τους τρεις τελευταίους αιώνες. Έμφαση δίνεται στον ελληνικό χώρο.