Διαλέξεις 2001
1/21/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ιστορική εξέλιξη των αυτοκινήτων και των αυτοκινητοβιομηχανιών" Κορέλλας Παναγιώτης

"Ιστορική εξέλιξη των αυτοκινήτων και των αυτοκινητοβιομηχανιών" Κορέλλας Παναγιώτης

Ιστορική εξέλιξη αυτοκινητοβιομηχανιών και προβολή των νέων τρόπων κατασκευής και σχεδιασμού αυτοκινήτων.