Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ο τρόπος ζωής στο χώρο και το χρόνο μέσα από τη μελέτη ενός αυτογενούς οικισμού στο Ηράκλειο Κρήτης: διερεύνηση των συνθηκών και μέσων κατοίκησης για "τους πολλούς και τους φτωχούς" Μαρία Στάη

"Ο τρόπος ζωής στο χώρο και το χρόνο μέσα από τη μελέτη ενός αυτογενούς οικισμού στο Ηράκλειο Κρήτης: διερεύνηση των συνθηκών και μέσων κατοίκησης για "τους πολλούς και τους φτωχούς" Μαρία Στάη

Η διάλεξη αυτή αρθρώνεται γύρω από τη μελέτη και ανάλυση ενός αυτογενούς οικισμού στο Ηράκλειο Κρήτης. Μια πολλυσύνθετη αλληλουχία ζητημάτων όπως "κοινωνική κατοικία" και "στεγαστική πολιτική", "αυτοστέγαση" και "αυθέρετα", και τέλος το ζήτημα του "κατοικείν" ως αίτημα και δικαίωμα του ανθρώπου, περιπλέκονται στην προσπάθειά μου να διερευνήσω και να κατανοήσω τις διαδικασίες παραγωγής χώρων κατοίκησης για "τους πολλούς και τους φτωχούς". Η χωρική έκφραση της καθημερινότητας και η μελέτη της ιδιοκατασκευής όπως αυτά ερμηνεύονται μέσα από τις προσωπικές επεμβάσεις/παρεμβάσεις των οικιστών, προσδιορίζουν την δυναμική της εξέλιξης του δομημένου χώρου, μέσα από τη χρήση και οικειοποίησή του, διαχρονικά στοιχεία διερεύνησης για τον σχεδιασμό κατοικίας. Η προβληματική που ολοκληρώνει την προσπάθεια αυτή αφορά, τέλος, την αναζήτηση συλογικών τρόπων και μεθόδων σχεδιασμού, που μέσα από τις κυρίαρχες διαδικασίες παραγωγής του χώρου, θα ενθαρρύνουν την επαναδραστηριοποίηση και συμμετοχή των χρηστών/κατοίκων στη χρήση και διαχείρηση του αστικού χώρου, ιδιωτικού και δημόσιου.