Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ο ανοίκειος τόπος του υποσυνείδητου" Γεωργία Αθανασοπούλου

"Ο ανοίκειος τόπος του υποσυνείδητου" Γεωργία Αθανασοπούλου

Προσέγγιση της έννοιας του οικείου και του ανοίκειου μέσα από παραδείγματα χώρων που θεωρήθηκαν ανοίκειοι. Προσωπικές απόψεις και κριτική σχετικά με το ρόλο του αρχιτέκτονα στη δημιουργία του ανοίκειου χώρου.