Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Βιοκλιματικός σχεδιασμός γραφειακών χώρων" Ανδρέας Μαρίνης

"Βιοκλιματικός σχεδιασμός γραφειακών χώρων" Ανδρέας Μαρίνης

Η διάλεξη ξεκινά με μία εισαγωγή στην εξέλιξη του σχεδιασμού των γραφειακών χώρων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι παράμετροι της θερμικής άνεσης και το θερμικό ισοζύγιο των κτιρίων γραφείων. Το κύριο θέμα της διάλεξης αφορά στην ανάλυση και κατανόηση της φυσικής και του τρόπου εφαρμογής των βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού στα κτίρια γραφείων και συγκεκριμένα στους γραφειακούς χώρους. Από την ανάλυση 15 κτιρίων γραφείων ποικίλου ύψους έγινε μια προσπάθεια να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στις βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού τους.