Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Πανοραμικοί παρατηρητές" Γιώργος Μητρούλιας

"Πανοραμικοί παρατηρητές" Γιώργος Μητρούλιας

Από την Αναγέννηση και μετά: η γεωμετρική ολότητα, η όραση ως κυρίαρχη αίσθηση. Εικόνα = πραγματικότητα, τα πάντα ανασυντίθενται στο μυαλό του υποκειμένου. Ενέργεια της συνείδησης του παρατηρητή.