Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Gerrit Rietveld: καθίσματα: πέντε τομές στο ροϊκό χωρο-χρόνο" Μαριλένα Μαραγκού

"Gerrit Rietveld: καθίσματα: πέντε τομές στο ροϊκό χωρο-χρόνο" Μαριλένα Μαραγκού

Το κάθιμα ως αντικείμενο σχεδιασμού και ως φορέας εννοιών. Η πορεία του Rietveld. Η συνοχή του έργου του Rietveld. Πέντε τομείς - χρονικές στιγμές στο ευρύτερο πλάισιο των συνθηκών που επηρεάζουν την ποιητική διεργασία. Πέντε καρέκλες του Rietveld σε σχέση με την εποχή τους.