Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Δρόμος και αστική ζωή στο κέντρο της Αθήνας" Γεωργαντίδη Βασιλική

"Δρόμος και αστική ζωή στο κέντρο της Αθήνας" Γεωργαντίδη Βασιλική

Οι δρόμοι και ο τρόπος που αυτοί φέρουν και διαμορφώνουν την αστική ζωή, ιδιαίτερα όπως αυτή εκφράζεται μέσω της λειτουργίας του κέντρου της πόλης των Αθηνών, από την αρχαιότητα έως σήμερα.