Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Ανθρωποχωρικά πεδία" Δουδωνής Ιωσήφ, Παπανικόλας Γιώργος

"Ανθρωποχωρικά πεδία" Δουδωνής Ιωσήφ, Παπανικόλας Γιώργος

Πως η γεωμετρία του χώρου επηρεάζει τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα στο θέμα κίνησης και στάσης. Δημιουργία συστήματος για να εξηγηθούν ο υπερβατικός χαρακτήρας του χώρου και η δυναμική του. Ευελιξία συστήματος σε όλες τιςν κλίμακες.