Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η κεντρική ιδέα σε 8 σπουδαστικά θέματα του ετήσιου διατομεακού συνθετικού θέματος 2000-01" Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, Χρίστος Παπαστεργίου

"Η κεντρική ιδέα σε 8 σπουδαστικά θέματα του ετήσιου διατομεακού συνθετικού θέματος 2000-01" Νεκτάριος Κεφαλογιάννης, Χρίστος Παπαστεργίου

Σε ένα πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας "ιδέα" και "κεντρική ιδέα" σε φιλοσοφικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος επεξεργαζόμαστε 8 σπουδαστικά θάματα του 7ου και 8ου εξαμήνου (2000-2001) και πάνω σε αυτά περιγράφουμε τι για μας είναι κεντρική ιδέα στην αρχιτεκτονική.