Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Κέρκυρα: εκκλησιαστική αρχιτεκτονική" Ε. Θάνου, Δ. Ραφιός

"Κέρκυρα: εκκλησιαστική αρχιτεκτονική" Ε. Θάνου, Δ. Ραφιός

Μελέτη ορισμένων εκκλησιών της υπαίθρου με πλευρικές στοές που κτίστικαν κατά την περίοδο της ενετοκρατίας στην Κέρκυρα. Επίσης μελέτη του ναού του Εσταυρωμένου στις Νυμφές ο οποίος δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, αλλά έχει εξαγωνική κάτοψη και θολωτή κάλυψη. Αποτύπωση και περιγραφή των παραπάνω εκκλησιών. Κατασκευαστικές φάσεις βασισμένες σε έρευνα που έγινε στο ιστορικό αρχείο Κέρκυρας και σε σπιτόπου παρατηρήσεις.