Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Αναφορά στη "Γέρμα" του Federico Garcia Lorca της κεντρικής ιδέας για ένα σπουδαστικό θέμα: το παιχνίδι με τις χάντρες" Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

"Αναφορά στη "Γέρμα" του Federico Garcia Lorca της κεντρικής ιδέας για ένα σπουδαστικό θέμα: το παιχνίδι με τις χάντρες" Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

Εξαγωγή της κεντρικής ιδέας ενός θεατρικού έργου και θέασή της σε αρχιτεκτονική.