Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Οι επιπτώσεις του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στο Δήμο Αχαρνών: προσεγγίσεις καταγραφής βλαβών, παρακολούθηση και έρευνα του δομημένου περιβάλλοντος" Πιττακίδης Ζάννης

"Οι επιπτώσεις του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στο Δήμο Αχαρνών: προσεγγίσεις καταγραφής βλαβών, παρακολούθηση και έρευνα του δομημένου περιβάλλοντος" Πιττακίδης Ζάννης

Η προσέγγιση της καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την σεισμική απόκριση περιοχής του Δήμου Αχαρνών με την βοήθεια Η/Υ - συμπεράσματα.