Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η εμπειρία της σύγχρονης πόλης και η ανθρώπινη δράση: ο περιπατητής και το γεγονός" Μάλαμα Κλεοπάτρα, Σιατίτσα Δήμητρα

"Η εμπειρία της σύγχρονης πόλης και η ανθρώπινη δράση: ο περιπατητής και το γεγονός" Μάλαμα Κλεοπάτρα, Σιατίτσα Δήμητρα

Θέμα της διάλεξης είναι η σημασία της βιωμένης εμπειρίας στη σχέση του ατόμου με τον χώρο, αλλά και για την πόλη ως την προϋπόθεση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ανθρώπινη δράση, σε μια περίοδο όπου η φυσική παρουσία στο δημόσιο χώρο αμφισβητείται ή μάλλον ο ίδιο δημόσιος χώρος τίθεται υπό αμφισβήτηση. Κι αυτό τοποθετώντας το ελάχιστο μέσο που διαθέτει ο άνθρωπος: το σώμα σε άμεση σχέση με το χώρο. Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ιδέες αναπτύσσονται, η εμπειρία και η δράση δηλαδή στο χώρο, γίνεται εισάγοντας δύο έννοιες, τον περιπατητή και το γεγονός. Χρησιμοποιούμε την πόλη και τον δημόσιο χώρο ως το πεδίο του περιπατητή και του γεγονότος επειδή τελικά η πόλη είναι αυτή που διαμορφώνει τις συνθήκες της καθημερινότητάς μας, είναι ένας παράγοντας που καθορίζει τις πιθανότητες των βιωμένων εμπειριών μας.