Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η συγκρότηση της εικόνας και ο σχεδιαστικός καθορισμός του χωρικού αντικειμένου" Πανταζής Κωνσταντίνος

"Η συγκρότηση της εικόνας και ο σχεδιαστικός καθορισμός του χωρικού αντικειμένου" Πανταζής Κωνσταντίνος

Διερευνάται μέσα από το έργο ιδιαίτερων περιπτώσεων καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων, η αδυναμία των συμβατικών μεθόδων προσέγγισης, σχεδιασμού και αντίληψης του χώρου. Επιπλέον η επιρροή της εικόνας και της τεχνικής στο χωρικό αποτέλεσμα.