Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Αφορμές για σύνθεση... από το χαρτί στο γυαλί" Αναστασία Νουκάκη

"Αφορμές για σύνθεση... από το χαρτί στο γυαλί" Αναστασία Νουκάκη

Οι ψυχογεωγραφικοί χάρτες των Καταστασιακών και το Μεγάλο Γυαλί του Μαρσέλ Ντυσάν ως αφορμές για την επεξεργασία της μεταφοράς των εννοιών στο χώρο.