Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Φοιτητικές εστίες" Ευάγγελος Βασιλάτος, Αλέξανδρος Βαλσαμίδης, Παναγιώτης Σαρρής

"Φοιτητικές εστίες" Ευάγγελος Βασιλάτος, Αλέξανδρος Βαλσαμίδης, Παναγιώτης Σαρρής

Εξετάζουμε κατά πόσο η αντιμετώπιση της φοιτητικής κατοικίας ως σήμερα, αποσκοπεί στη δημιουργία βιώσιμων χώρων που να δίνουν την αίσθηση της κοινωνικότητας. Θεωρούμε και εξετάζουμε την φοιτητική κατοικία ως ζωτικό στοιχείο του πανεπιστημιακού χώρου αλλά και ως σημαντικό πυρήνα του κοινωνικού συνόλου. Επιχειρούμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το πανεπιστήμιο σαν οργανισμό και πεδίο παραγωγής προτύπων, του ρόλου και της σχέσης του με την κοινωνία, σε μια εξελικτική πορεία από τις αρχετυπικές δομές μέχρι τους σύγχρονους τρόπους ανάπτυξής του. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική που έχει παραχθεί πάνω στη φοιτητική κατοικία κατά τον 20ο αιώνα, ως προς την χωρική της οργάνωση και τις λειτουργίες που αυτή ενσωματώνει, αλλά και ως προς της σχέσης της με το πανεπιστήμιο και την πόλη.