Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Σκέψεις πάνω στις ανθρώπινες κατασκευές: σκοπός - λειτουργία - δομή - επινοητικότητα" Σπύρος Μούντριχας, Πέτρος Φαλτσέτας

"Σκέψεις πάνω στις ανθρώπινες κατασκευές: σκοπός - λειτουργία - δομή - επινοητικότητα" Σπύρος Μούντριχας, Πέτρος Φαλτσέτας

Η μελέτη αφορά την εξέταση των εννοιών - σκοπός λειτουργία δσομή επινοητικότητα μέσα από το οπτικό πρίσμα των μηχανών. Από το ευρύτερο σύνολο των ανθρώπινων κατασκευών αντλούμε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα τις μηχανές ως ένα ακραίο παράδειγμα για να αποσαφηνήσουμε, μέσω της αντιπαράθεσης, τις υπό εξέταση έννοιες στο ειδικό πεδίο της αρχιτεκτονικής. Η μελέτη αυτή μας οδηγεί στην συνειδητοποίηση της διαφορετικής λογικής που κρύβεται πίσω από τις μηχανές και την αρχιτεκτονική.