Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Περί Ομόνοιας και Συντάγματος: η Αθήνα των δύο κέντρων και δύο ταχυτήτων" Κατερίνα Γρηγορίου, Σοφία Μαραγκάκη

"Περί Ομόνοιας και Συντάγματος: η Αθήνα των δύο κέντρων και δύο ταχυτήτων" Κατερίνα Γρηγορίου, Σοφία Μαραγκάκη

Η εργασία αυτή μέσα από σημαντικές για την εξέλιξη των πλατειών περιόδους (ιστορικές - πολεοδομικές - κοινωνικές), καταγράφει τις μεταβολές που έχουν υποστεί και παράλληλα αναζητάει τα αίτια της έντονης διαφορετικότητάς τους. Ουσιαστικά εξετάζουμε το κατά πόσο ο χαρακτηρισμός της Ομόνοιας ως λαϊκής και του Συντάγματος ως επίσημης πλατείας ισχύει στις υπό εξέταση περιόδους: 1835 - Α' παγκόσμιος πόλεμος (1914), Α' παγκόσμιος πόλεμος - 1940 (Μεσοπόλεμος), 1945 - 1965, 1965 - σήμερα (2001).