Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Τεχνικές κατασκευής & επεξεργασίας οπλισμένου σκυροδέματος" Πέτρος Τόλιας, Αντώνης Τσέλιος

"Τεχνικές κατασκευής & επεξεργασίας οπλισμένου σκυροδέματος" Πέτρος Τόλιας, Αντώνης Τσέλιος

Ιστορικά στοιχεία για την πρώτη εμφάνιση του μπετόν αρμέ και πότε έρχεται στην ελληνική κατασκευή. Σύντομη αναδρομή από το 1900-1980. Σκυρόδεμα, αναλογίες και μέθοδοι κατασκευής ξυλότυπων, πως κατασκευάζονται, πως σκυροδετούμε κατασκευές ανεπίχρηστων επιφανειών και ελαττώματα από κακή δάστρωση και κατασκευή σκυροδέματος.