Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Οχυρωμένοι οικισμοί στο Αιγαίο: ακολουθώντας μια ναυτική ρότα" Ελίζα Παρασκευά, Ζωή Στασινοπούλου, Χρήστος Τάκος

"Οχυρωμένοι οικισμοί στο Αιγαίο: ακολουθώντας μια ναυτική ρότα" Ελίζα Παρασκευά, Ζωή Στασινοπούλου, Χρήστος Τάκος

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη μελέτη των οχυρωμένων οικισμών του Αιγαίου, τους οποίους σήμερα βιώνουμε ως οικιστικά σύνολα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, αγνοώντας τους παράγοντες και τις συνθήκες που τους δημιούργησαν και τους διαφοροποιούν. Η δημιουργία και η εξέλιξή τους, εξετάζεται σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο που καλύπτει την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, επιδιώκουμε μέσα από μια ανάγνωση του κτισμένου χώρου να τον συσχετίσουμε με τους ιστορικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες...Θεωρούμε πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι οικισμοί στου οποίους θα αναφερθούμε, μέσα στους τελευταίους 2 αιώνες έχουν υποστεί πολύ σημαντικές αλλαγές. Αντίθετα, στην περίοδο κατά την οποία εμείς τους εξετάζουμε, παρόλες τις διαρκείς μετατροπές και μεταβολές του χώρου, η στασιμότητα των κοινωνικών δομών και των οικονομικών συνθηκών διατήρησε ανέπαφη την προταρχική δομή τους. Στόχος μας, λοιπόν, δεν είναι να περιγράψουμε την σημερινή μορφή των οικισμών, αλλά να αναπαράγουμε, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που μας παρείχαν οι υπάρχουσες πηγές, την εικόνα τους κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε.