Διαλέξεις 2001
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "αΣΥΝΕΧΕΙΕΣ χώρου Ή αποΣΠΑΣΜΑΤΑ εικόνων;" Γιώργος Μαρκόπουλος, Νικόλας Παπλωματάς

"αΣΥΝΕΧΕΙΕΣ χώρου Ή αποΣΠΑΣΜΑΤΑ εικόνων;" Γιώργος Μαρκόπουλος, Νικόλας Παπλωματάς

Με αυτήν την εργασία φιλοδοξούμε να μελετήσουμε φαινόμενα που αφορούν στις σχέσεις χώρου – χρόνου – αντιληπτικότητας και σωματικής εμπειρίας, έτσι όπως αυτές κάνουν την εμφάνισή τους μέσα από συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς – μετακίνησης, όπως για παράδειγμα, ο ανελκυστήρας, το metro, το αεροπλάνο κ.α. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από την παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα εν λόγω μέσα μεταφοράς – μετακίνησης, όπως η ταχύτητα, η αποσπασματικότητα στον τρόπο ανάγνωσης του χώρου και η «μειωμένη» αντίληψη του χώρου που έχουμε κατά τη διάρκεια της κίνησης , χαρακτηριστικά τα οποία ίσως να οδηγούν σε μία αλλαγή των σχέσεων χώρου – χρόνου – σώματος... Θα επιχειρήσουμε μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των συγκεκριμένων μέσων μετακίνησης - μεταφοράς, να προσδιορίσουμε και να αναδείξουμε, εκτός από την προφανή χρηστική -λειτουργική τους διάσταση και άλλα χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στα μέσα αυτά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του χώρου και την ένταξή τους σε αυτόν.