Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Μεταβολή κίνηση σύνταξη ρευστότητα" Ρέτζου Μαρία-Άννα

"Μεταβολή κίνηση σύνταξη ρευστότητα" Ρέτζου Μαρία-Άννα

Μελέτη της έννοιας της μεταβολής μιας αρχιτεκτονικής δομής μέσα απ'την κίνηση ενός συνόλου, τη σύνταξη (τη δημιουργία των στοιχείων και των κανόνων για την συγκρότηση μιας γλώσσας που επιτρέπει την διαφορετικότητα) και τη ρευστότητα η οποία συναντάται στη σημερινή εποχή. Αυτό που επιδιώκεται να φανεί είναι το σταδιακό "άνοιγμα" συστημάτων ώστε να δεχτούν μεγαλύτερες επεμβάσεις κάνοντας δυνατή την εισαγωγή του τυχαίου στην οργάνωσή τους.