Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
10/6/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ:ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1994

1. ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1994

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: 1subject.pdf
Μέγεθος: 72.55 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Τεύχος τελικής έκθεσης "Προστασία και αναβάθμιση των ακτών του Σαρωνικού", Αθήνα 2001, Επιμέλεια Ν.Μπελαβίλας, σελ.73 / Final Report.
Αρχείο: 1programme.pdf
Μέγεθος: 834.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Εκτεταμένη περίληψη ερευνητικού προγράμματος, Αθήνα, 1995, σελ.9
Αρχείο: 1summary.doc
Μέγεθος: 1.32 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Εικoνογράφηση
Αρχείο: photos.ppt
Μέγεθος: 1.40 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Χαρά Τζαναβάρα, "Ελπίδα σωτηρίας για την παράκτια Αττική", Εφημ. "Ελευθεροτυπία" 15/4/1995.
Αρχείο: eleytherotypia15041995.jpg
Μέγεθος: 349.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Λούλη Σταυρογιάννη, "Κι όμως, η κατάσταση είναι ανατρέψιμη...", Εφημ. "Αυγή" 16/4/1995
Αρχείο: Avgi16041995.jpg
Μέγεθος: 453.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Έφη Χατζηιωαννίδου, "Λ.Ποσειδώνος: μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρα", Εφημ. "Καθημερινή" 19/9/1997
Αρχείο: kathimerini19101997.jpg
Μέγεθος: 501.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Χαρά Τζαναβάρα, "Παραλιακή με 5 πρόσωπα", Εφημ. "Ελευθεροτυπία" 16/5/1999
Αρχείο: eleytherotypia16051999.jpg
Μέγεθος: 432.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005