Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
10/7/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΚΑΖΙ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 1995-1997

3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΚΑΖΙ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 1995-1997

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: 3subject.pdf
Μέγεθος: 63.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Περίληψη προγράμματος, σελ.3
Αρχείο: 3Summary.pdf
Μέγεθος: 114.61 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Συνοπτική παρουσίαση, Αθήνα 1997, σελ.9
Αρχείο: 3gazi.doc
Μέγεθος: 1.79 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Εικόνες και χάρτες 1
Αρχείο: 3photos1.jpg
Μέγεθος: 448.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Εικόνες και χάρτες 2
Αρχείο: 3photos2.jpg
Μέγεθος: 391.12 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 14, 2005
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 1)
Αρχείο: scan_kef 1.pdf
Μέγεθος: 6.03 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 2)
Αρχείο: scan_kef 2.pdf
Μέγεθος: 13.08 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 3)
Αρχείο: scan_kef 3.pdf
Μέγεθος: 33.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 4)
Αρχείο: scan_kef 4.pdf
Μέγεθος: 43.19 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 5_α)
Αρχείο: scan_kef 5_a.pdf
Μέγεθος: 39.01 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 5_β)
Αρχείο: scan_kef 5_b.pdf
Μέγεθος: 55.63 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 5_γ)
Αρχείο: scan_kef 5_c.pdf
Μέγεθος: 19.80 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 6)
Αρχείο: scan_kef 6.pdf
Μέγεθος: 46.81 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (κεφ. 7)
Αρχείο: scan_kef 7.pdf
Μέγεθος: 4.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011
Πλήρες τεύχος ερευνητικού προγράμματος (αγγλικά), (παράρτημα)
Αρχείο: scan_kef annexes.pdf
Μέγεθος: 22.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 16, 2011