Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
9/26/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ (ΚΕΝΕΤ), 1996-1999

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ (ΚΕΝΕΤ), 1996-1999

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: 5subject.pdf
Μέγεθος: 58.92 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
Eνημερωτικό φυλλάδιο: "Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου", 1997.
Αρχείο: 5brochure_gre.pdf
Μέγεθος: 2.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
"Κέντρο Εφαρμογών Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου", περιοδικό Buildings, Τεύχος 17, 1999.
Αρχείο: 5buildings.pdf
Μέγεθος: 1.98 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 11, 2010
Πινακίδα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ"
Αρχείο: 5kenet.jpg
Μέγεθος: 1.80 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005