Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
10/6/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΤΑ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΝΑΞΟΥ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. 1997

6. Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΤΑ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΝΑΞΟΥ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. 1997

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: 6subject.pdf
Μέγεθος: 67.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 12, 2005
"Καταγραφή και αποτίμηση του ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού στα Σμυριδωρυχεία Νάξου", Αθήνα 1997, σελ.27 (Περίληψη)
Αρχείο: 6summary.pdf
Μέγεθος: 497.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 13, 2005
Eνημερωτικό φυλλάδιο: "Ο Εναέριος στα Σμυριδορυχεία Νάξου "
Αρχείο: 6brochure.doc
Μέγεθος: 2.12 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 13, 2005
Εικονογραφικό υλικό - Το σύστημα εναέριας μεταφοράς της σμύριδας
Αρχείο: photo1.ppt
Μέγεθος: 722.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 13, 2005
Εικονογραφικό υλικό - Αποτύπωση πυλώνων
Αρχείο: photo2.ppt
Μέγεθος: 753.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 13, 2005
Εικονογραφικό υλικό - Οι εγκαταστάσεις του εναέριου συστήματος μεταφοράς σμύριδας
Αρχείο: photo3.ppt
Μέγεθος: 1.33 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 13, 2005