Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
3/4/2021
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1999-2002

10. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 1999-2002

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: 12subject.pdf
Μέγεθος: 61.75 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
"Διερεύνηση Πολεοδομικών – Κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο Αχαρνών Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού" για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Ά Φάση, Ιούλιος 2000, σελ.112
Αρχείο: 12report1.pdf
Μέγεθος: 1.35 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
"Διερεύνηση Πολεοδομικών – Κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο Αχαρνών Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού" για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Β Φάση, Σεπτέμβριος 2001, σελ. 100 (Α΄μέρος)
Αρχείο: 12report2a.pdf
Μέγεθος: 1.36 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
"Διερεύνηση Πολεοδομικών – Κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο Αχαρνών Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού" για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Β Φάση, Σεπτέμβριος 2001, σελ. 65 (Β΄μέρος)
Αρχείο: 12report2b.pdf
Μέγεθος: 901.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005
"Διερεύνηση Πολεοδομικών – Κοινωνικών παραμέτρων στο Δήμο Αχαρνών Διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικού αστικού σχεδιασμού" για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Β Φάση, Σεπτέμβριος 2001, σελ.82 (Γ΄μέρος)
Αρχείο: 12report2c.pdf
Μέγεθος: 1.13 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 31, 2005