Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
9/26/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ, 2002-2007

14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ, 2002-2007

Αντικείμενο προγράμματος
Αρχείο: tram.pdf
Μέγεθος: 64.11 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
"Σύστημα Τραμ για την Ιστορική Αθήνα". Προκαταρκτική μελέτη
[ Δήμος Αθηναίων, 1991 ]
Αρχείο: Dimos Athineon.pdf
Μέγεθος: 2.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Περίληψη : Σχεδιασμός ολοκληρωμένου δικτύου Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών Μαίος 2003, σελ.9
Αρχείο: 10summary1.pdf
Μέγεθος: 518.35 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Περίληψη : Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008, Φεβρουάριος 2004, σελ.19
Αρχείο: 10summary2.pdf
Μέγεθος: 427.56 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, Ά Μέρος, σελ.1-61

Προλεγόμενα, Εισαγωγή, Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 3 - Μεθοδολογικό σημείωμα

Αρχείο: epektaseis 1.pdf
Μέγεθος: 929.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, ΄Β Μέρος, σελ.62-93

Κεφάλαιο 3.1. Σύνταγμα-Άνω Πατήσια

Αρχείο: epektaseis 2.pdf
Μέγεθος: 1.48 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Σύνταγμα - Άνω Πατήσια: Οριζοντιογραφία Εναλλακτικής Όδευσης 1
[ Μελετητές: Γ. Αργυράκος, Κ. Πετράκης ]
Αρχείο: PATISIA alternatives.dwg
Μέγεθος: 1.83 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Σύνταγμα - Άνω Πατήσια: Οριζοντιογραφία Εναλλακτικής Όδευσης 1
[ Μελετητές: Γ. Αργυράκος, Κ. Πετράκης ]
Αρχείο: PATISIA alternatives.pdf
Μέγεθος: 1.20 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Σύνταγμα - Άνω Πατήσια: Οριζοντιογραφία Εναλλακτικής Όδευσης 2
[ Μελετητές: Γ. Αργυράκος, Κ. Πετράκης ]
Αρχείο: PATISIA WHOLE LINE.dwg
Μέγεθος: 6.72 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Σύνταγμα - Άνω Πατήσια: Οριζοντιογραφία Εναλλακτικής Όδευσης 2
[ Μελετητές: Γ. Αργυράκος, Κ. Πετράκης ]
Αρχείο: PATISIA WHOLE LINE pdf.pdf
Μέγεθος: 1.02 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, ΄Γ Μέρος, σελ.94-140

Κεφάλαιο 3.2. Νέο Φάληρο-Σταθμός ΗΣΑΠ/ΟΣΕ Πειραιά

Αρχείο: epektaseis 3.pdf
Μέγεθος: 1.38 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, ΄Δ Μέρος, σελ.141-174

Κεφάλαιο 3.3. Σταθμός Λαρίσης-Πανεπιστημιούπολη

Αρχείο: epektaseis 4.pdf
Μέγεθος: 998.06 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, Έ Μέρος, σελ.175-200

Κεφάλαιο 3.4. Σύνταγμα - Καισαριανή

Αρχείο: epektaseis 5.pdf
Μέγεθος: 859.89 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική Έκθεση: "Ολοκληρωμένο δικτύο Τραμ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών : Επεκτάσεις με το στόχο το 2008", Φεβρουάριος 2004, ΄ΣΤ Μέρος, σελ.201-203
Αρχείο: epektaseis 6.pdf
Μέγεθος: 93.65 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
"Άμεση επέκταση Τραμ στην περιοχή Πειραιά. Διερεύνηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων", Τελική Έκθεση, Απρίλιος 2005, σελ. 47
Αρχείο: PEIRAIA 2005 - FINAL.pdf
Μέγεθος: 3.73 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Παρουσίαση: "Άμεση επέκταση στην περιοχή Πειραιά. Διερεύνηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων - Α΄Φάση" Απρίλιος 2005 (Α' μέρος)
Αρχείο: 10Piraeus.ppt
Μέγεθος: 921.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Παρουσίαση: "Άμεση επέκταση στην περιοχή Πειραιά, διερεύνηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων - Α΄Φάση" Απρίλιος 2005 (Β' μέρος)
Αρχείο: 10Piraeus b.ppt
Μέγεθος: 1.80 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Π.Μπουλούκος, "Εκατό χιλιόμετρα τραμ ως το 2010", Εφημ. "Το Βήμα" 22/5/2003
Αρχείο: 10Vima.gif
Μέγεθος: 1.29 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Κώστας Ντελέζος, "Το τραμ "πάει" άλλα 58 χιλιόμετρα", Εφημ. "Τα Νέα" 22/5/2003
Αρχείο: 10Nea.bmp
Μέγεθος: 346.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Καλλιόπη Ανέστη, "Σε ράγες 82,2χλμ. το 2010", Εφημ. "Εθνος" 22/5/2003
Αρχείο: 10Ethnos.jpg
Μέγεθος: 381.15 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
ΤΡΑΜ Α.Ε. - Σύνδεσμος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
"Τραμ κάποτε και σήμερα", Επτά Ημέρες, Καθημερινή, 6/3/2005
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Ά Μέρος, σελ.1-20

Περιεχόμενα, Εισαγωγή - Προλεγόμενα, Κεφάλαιο 1

Αρχείο: report liosia 1.pdf
Μέγεθος: 902.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Β΄ Μέρος, σελ.21-29

Κεφάλαιο 2

Αρχείο: report liosia 2.pdf
Μέγεθος: 2.01 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Γ΄ Μέρος, σελ.30-58

Κεφάλαιο 3, Κεφάλαιο 4

Αρχείο: report liosia 3.pdf
Μέγεθος: 2.91 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Δ΄ Μέρος, σελ.59-84

Κεφάλαιο 5, Κεφάλαιο 6

Αρχείο: report liosia 4.pdf
Μέγεθος: 1.39 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Παράρτημα, σελ.85-107

Παράρτημα 1

Αρχείο: parartima liosia 1.pdf
Μέγεθος: 1.48 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Διερεύνηση σύνδεσης με μέσο σταθερής τροχιάς των Άνω Λιοσίων και του Θριασίου με το κέντρο της Αθήνας", Νοέμβριος 2005, Παράρτημα, σελ.108-136

Παράρτημα 2, Παράρτημα 3, Παράρτημα 4

Αρχείο: parartima liosia 2.pdf
Μέγεθος: 2.79 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
"Το τραμ στον Πειραιά...", αφίσα, Φεβρουάριος 2006
Αρχείο: Tram Piraeus posters.pdf
Μέγεθος: 1.22 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Τελική έκθεση: "Άμεση επεκταση Τραμ στην περιοχή Πειραιά. Διερεύνηση Πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παραμέτρων", Μάρτιος 2007, σ.131
Αρχείο: Tram Peiraia 2006.pdf
Μέγεθος: 11.39 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Αλεξάνδρα Κασσίμη,"Σε τροχιά για Πειραιά", Καθημερινή, 18/12/2008
Αρχείο: img038.pdf
Μέγεθος: 911.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Κώστας Ντελέζος, "ΤΡΑΜ σε Γιάννενα, Πάτρα και Βόλο", ΤΑ ΝΕΑ, 18/12/2008
Αρχείο: Tram se Giannena, Patra kai Bolo.doc
Μέγεθος: 33.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013
Νίκος Μουμούρης,"Σε τροχιά για Πειραιά", Ελευθεροτυπία, 18/12/2008
Αρχείο: img039.pdf
Μέγεθος: 482.11 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 29, 2013