Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
9/26/2022
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος : Ερευνητικά προγράμματα : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2006-2007

17. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2006-2007

"Χωροθέτηση και ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λεμεσού", πρώτη έκθεση αξιολόγησης, Μάρτιος 2006
Αρχείο: Lemesos.pdf
Μέγεθος: 242.06 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, June 06, 2006
"Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λεμεσού", Τελική έκθεση, Φεβρουάριος 2007 (Α τμήμα)
Αρχείο: TEPAK_final1.pdf
Μέγεθος: 3.63 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 30, 2007
"Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λεμεσού", Τελική έκθεση, Φεβρουάριος 2007 (B τμήμα)
Αρχείο: TEPAK_final2.pdf
Μέγεθος: 1.72 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 30, 2007
"Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λεμεσού", Τελική έκθεση, Φεβρουάριος 2007 (Γ τμήμα)
Αρχείο: TEPAK_final3.pdf
Μέγεθος: 4.84 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 30, 2007