Αεροσταθμοί & Αεροδρόμια: η ποιητική, ο προγραμματισμός και η οργάνωσή τους
10/20/2021

ΘΕΜΑΤΑ

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται υποχρεωτικό θέμα. Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα θεμάτων από την οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν. Η παράδοση του θέματος περιλαμβάνει παρουσίαση με powerpoint και παράδοση της εργασίας σε τεύχος και CD (εις διπλούν).
Θέματα
• Η εξέλιξη της αεροπορικής βιομηχανίας και οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό του αεροδρομίου.
• Τεχνολογικές εξελίξεις (ηλεκτρονικό εμπόριο ,ηλεκτρονικό εισιτήριο αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς επιβατών people movers, NLA ) και αεροδρόμιο
• Παρουσίαση Master Plan αεροδρομίων
• Συστήματα πολλαπλών αεροδρομίων
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις αερομεταφορές
• Αεροσταθμοί
• Τέλη χρήσης , Σύγκριση χρεώσεων στα αεροδρόμια
• Εταιρείες χαμηλού κόστους –επιπτώσεις στο σχεδιασμό
• Χωρητικότητα εναέριας υποδομής
• Διαχείριση της ζήτησης
• Εναέρια κυκλοφορία, χωρητικότητα, διαχείριση
• Τουρισμός και αεροδρόμια
• Αεροπορικές εταιρείες- διαμόρφωση δικτύου
• Πρόσβαση στο αεροδρόμιο
• Διατάξεις αεροσταθμών
• Συστήματα διακίνησης αποσκευών
• Αεροσκάφος –εξέλιξη –μέλλον
• Ατυχήματα στις αερομεταφορές
• Υδροπλάνα
• Εμπορικές δραστηριότητες στα αεροδρόμια-αεροτρόπολη
• Σήμανση-βοηθήματα
Για την εκπόνηση του θέματος οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στη βιβλιογραφία που τους έχει δοθεί καθώς και σε ηλεκτρονικές πηγές μέσα από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ : http://www.heallink.gr/journals/alphasearch.jsp για τα παρακάτω περιοδικά που περιέχουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με τα παραπάνω θέματα
Journal of Air Transport Management
Transportation Research Part A: Policy and Practice
Transportation Research Part B: Methodological
Transportation Research Part C: Emerging Technologies
Transportation Research Part D: Transport and Environment
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
Transportation

Επίσης άλλα περιοδικά:

Airport international
Airport World
Flight international