Νοσηλευτική αρχιτεκτονική: γενικό νοσοκομείο
4/22/2021

Νοσηλευτική αρχιτεκτονική: γενικό νοσοκομείο

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 7ου
Ακαδημαϊκό Έτος2013-2014
ΤομέαςΙ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο7ο
Περιγραφή ΜαθήματοςΣΤΟ ΑΚ.ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΕΝ θΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Νοσηλευτική αρχιτεκτονική: γενικό νοσοκομείο  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Μια πρώτη προσέγγιση στην γνωσιολογία του Γενικού Νοσοκομείου έτσι όπως αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα της νοσηλευτικής αρχιτεκτονικής.
Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία